Czy każdy pracownik musi odbyć szkolenie BHP przed rozpoczęciem pracy?

Wiele się mówi o obowiązkowych szkoleniach BHP – w końcu są teraz normą w każdej firmie. Jednak czy dla każdego są faktycznie takie obowiązkowe? Czy absolutnie każdy pracownik musi je odbyć, zanim przystąpi do wykonywania swoich obowiązków? Jak to wygląda w praktyce? Wyjaśniamy!

Szkolenie BHP – dla każdego!

Polskie prawo określa to wprost: szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przed przystąpieniem do pracy mają obowiązek poddać się wszyscy pracownicy, niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy. Pracodawca nie może dopuścić do zaniedbania tej konieczności, bo w przeciwnym razie grożą mu sankcje finansowo-prawne. Ponadto pracodawca musi zapewnić pracownikowi szkolenie w zakresie bhp przed dopuszczeniem go do pracy oraz realizację okresowych szkoleń w tym zakresie.

Wyjątek potwierdzający regułę

Istnieje jednak pewne odstępstwo od tej reguły – jedna sytuacja, podczas której pracownik jest zwolniony z odbywania szkolenia BHP. A mianowicie pracownik nie musi szkolić się w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, gdy zamierza podjąć pracę na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawca kolejnej umowy o pracę. Dla przykładu: pracownikowi skończyła się umowa o pracę na okres próbny (co ważne, przed jej podpisaniem odbył stosowne szkolenie BHP), a teraz ten sam pracownik zawiera drugą umowę o prace na czas określony lub nieokreślony. Nie musi już, zatem ponownie szkolić się z tego samego zakresu.

Co warto wiedzieć o szkoleniach BHP?

  • Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy odbywają się w trakcie pracy i na koszt pracodawcy.
  • Pracownik jest zobowiązany potwierdzić na piśmie (w karcie szkolenia wstępnego) zapoznanie się z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Dokument ten, jak i zaświadczenie ze szkolenia okresowego bhp, powinno być przechowywane w aktach osobowych pracownika.
  • Podstawą prawną do odbywania przez pracownika obowiązkowych szkoleń BHP jest kodeks pracy, oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. 2004, Nr 180 poz. 1860 z późn. zm.).
Recent Posts
Jak często przeprowadzać szkolenie BHP?Zimowe przepisy i zasady BHP a prace budowlane