Zimowe przepisy i zasady BHP a prace budowlane

Zimą szczególnie istotne jest przypomnienie, że opady śniegu i deszczu, silne wiatry, a także niskie temperatury, stanowią dodatkowe zagrożenie dla pracowników wykonujących prace budowlane. Szczególnie na otwartych i nieosłoniętych przestrzeniach, przy pracach z wykorzystaniem sprzętu zmechanizowanego, jak również przy pracach na wysokości.

Dlatego nie powinno się kierować do pracy pracowników nieprzeszkolonych w zakresie stosowania odpowiednich technologii w warunkach zimowych oraz niezapoznanych z przepisami i zasadami bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac w tym okresie.

Apel wystosowany przez Państwową Inspekcję Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy wystosowała oświadczenie, w którym stwierdzono, że pracownicy mają obowiązek zachować szczególną ostrożność podczas wykonywania prac. Przypomniano również pracodawcom o konieczności zapewnienia odpowiednich środków ochrony dla swoich pracowników.

Niezwykle istotne jest to, że zimowe warunki mogą stwarzać zagrożenie zarówno dla pracowników, jak i postronnych osób. To dlatego trzeba pamiętać o spadającym z wysokości śniegu, oblodzeniach powierzchni czy soplach lodu.

O czym należy pamiętać podczas wykonywania robót budowlanych w okresie zimowym?

Jeszcze przed rozpoczęciem robót, prace budowlane wymagają między innymi odpowiedniego zagospodarowania terenu – niezależnie od warunków. Obejmują one: wygrodzenie terenu, wyznaczenie stref niebezpiecznych, wykonanie wyjść, przejść dla pieszych, doprowadzenie wody i energii elektrycznej, montaż systemu odprowadzenia ścieków, zadbanie o pomieszczenia socjalne i higieniczno-sanitarne, zapewnienie oświetlenia.

Warto pamiętać, aby w okresie zimowym wyznaczyć osoby odpowiedzialne za utrzymanie właściwego, bezpiecznego stanu obiektów budowlanych, a w razie wystąpienia gołoledzi pomosty rusztowań, drogi i dojścia należy posypywać piaskiem, żwirem lub innym dopuszczonym do użytkowania środkiem oraz systematycznie oczyszczać ze śniegu.

Maszyny budowlane i urządzenia techniczne należy zabezpieczać przed bezpośrednim wpływem czynników atmosferycznych. Nie należy również zapominać korzystając z urządzeń dźwigowych tj.: żurawie, dźwigi, suwnice, windy i wciągarki podlegające pod dozór techniczny, iż wymagają w warunkach zimowych szczególnej uwagi oraz przestrzegania zaleceń producenta i organu dopuszczającego te urządzenia do eksploatacji.

Zaś elementy rusztowań, pomosty należy przed eksploatowaniem dokładnie oczyszczać ze śniegu i lodu, w celu wyeliminowania lub zminimalizowania ich śliskości w trakcie pracy, transportu, montażu lub demontażu.

Zimowe BHP – o czym jeszcze trzeba pamiętać?

Bardzo istotne w kontekście zimowego BHP jest także to, aby pamiętać, iż w warunkach zimowych, gdy temperatura spada poniżej 10 stopni Celsjusza, pracownikom dostarczyć ciepłe napoje oraz posiłki profilaktyczne.

Pracodawca zobowiązany jest także do zapewnienia pomieszczeń dla pracowników, które będą utrzymywać temperaturę nie niższą niż 16 stopni Celsjusza. Powinni oni móc ogrzać się w nich oraz zmienić odzież.

Pamiętać też trzeba, aby w okresie zimowym wyposażyć wszystkich pracowników w odzież i obuwie ocieplone oraz pozostałe sorty, zgodnie z wyposażeniem przypisanym dla zajmowanego stanowiska i warunków wykonywania pracy,

Wszystkie te przepisy i zasady sprawiają, że odsetek wypadków w pracy w opisanym powyżej okresie, znacząco się zmniejsza. O przepisach i zasadach BHP pamiętamy zawsze, jednak są one szczególnie istotne w zimie, gdy warunki pogodowe znacznie się pogarszają. W razie wątpliwości, warto zapoznać się ponownie z wymaganiami w zakresie BHP lub odbyć dodatkowe szkolenie w formie instruktażu, obejmujące zagadnienia związane z organizacją pracy na budowie, stosowaniem właściwych technologii w warunkach zimowych, a także wykonywaniem prac przewidzianych do ich realizacji w trudnych warunkach atmosferycznych.

Recent Posts
Czy każdy pracownik musi odbyć szkolenie BHP przed rozpoczęciem pracy?Ekspoatacja urządzeń energetycznych