Jak często należy przeprowadzać okresowe szkolenia BHP?

W każdej firmie przepisy i zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy muszą być bezsprzecznie akceptowalne i przestrzegane. Aby jednak każdy pracownik wiedział, jakie są jego prawa i obowiązki w tym zakresie, musi być poddawany okresowym szkoleniom z tej dziedziny. W poniższym artykule przybliżamy nieco ten temat.

Co to są okresowe szkolenia BHP?

Okresowe szkolenia BHP to szkolenia, które są obowiązkowo powtarzane podczas zatrudnienia pracownika. Ich celem jest przypomnienie i ugruntowanie wiedzy z zakresu BHP oraz zapoznanie pracowników z nowymi przepisami z tej dziedziny, która jest podatna na zmiany – stąd ważność, by szkolenia były przeprowadzane regularnie. Jak często? Częstotliwość okresowego szkolenia BHP jest zależna od 3 czynników:

  • zajmowanego stanowiska,
  • rodzaju wykonywanej pracy,
  • warunków, w których wykonywana jest ta praca.

Z jaką częstotliwością powinny odbywać się szkolenia BHP?

W zależności od zajmowanego stanowiska:

  • Pracownicy zajmujący stanowiska kierownicze (kierujący pracownikami i pracodawcy), np. managerowie, brygadziści, liderzy, kierownicy zmiany, kierownicy działów, dyrektorzy czy prezesi powinni być szkoleni w zakresie BHP nie rzadziej raz na 5 lat w formie seminarium, samokształcenia kierowanego czy kursu. Szkolenie to powinno trwać minimum 16 godzin lekcyjnych.
  • Pracownicy inżynieryjno-techniczni, technolodzy, projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, organizatorzy produkcji, pracownicy służb BHP, osoby wykonujące zadania służb BHP, powinni odbywać szkolenie nie rzadziej niż co 5 lat w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego. Szkolenie powinno trwać minimum 16 godzin lekcyjnych, a w przypadku pracowników służby BHP szkolenie powinno trwać minimum 32 godziny – w tym 4 godzin ćwiczeń.
  • Pracownicy administracyjno-biurowi muszą być szkoleni w zakresie BHP nie rzadziej niż raz na 6 lat. Szkolenie powinno trwać minimum 8 godzin lekcyjnych formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego.
  • Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych (fizycznych) odbywają szkolenie nie rzadziej niż co 3 lata, natomiast jeżeli wykonywane prace zaliczane są do prac niebezpiecznych, wówczas szkolenie BHP dla powyższych stanowisk odbywają się raz w roku. Czas trwania tego szkolenia w formie instruktażu powinien trwać minimum 8 godzin lekcyjnych.
Recent Posts
Odzież roboczaCzy każdy pracownik musi odbyć szkolenie BHP przed rozpoczęciem pracy?