ZAKRES USŁUG

Nasza oferta

Obsługa BHP

Obsługa BHP

W ramach obsługi BHP firm (stałej lub jednorazowej) m.in. przeprowadzamy stałe kontrole warunków pracy oraz przestrzegania przepisów BHP w firmie, sprawujemy nadzór bhp nad prawidłową realizacją inwestycji i remontu, wspieramy w obszarach ochrony p.poż i środowiska. Przygotujemy firmę do kontroli organów sprawujących nadzór nad warunkami pracy tj.: Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) i Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS), pomożemy w trakcie jej prowadzenia oraz przy postępowaniu pokontrolnym.

Szkolenia BHP

Szkolenia BHP

Realizujemy obligatoryjne szkolenia wstępne i okresowe w zakresie BHP dla wszystkich grup zawodowych. Zgodnie z Państwa preferencjami mogą one być realizowane w formie instruktaży, seminariów, warsztatów lub samokształcenia kierowanego. Jesteśmy elastyczną firmą, która przygotuje programy szkoleń zgodny z charakter działalności firmy, dzięki czemu zakres tematów i efekty szkolenia będą dostosowane do potrzeb pracowników. Kształcimy z zakresu eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych, cieplnych oraz gazowych (uprawnienia SEP), które obowiązują osoby zajmujące się serwisem, obsługą oraz przeglądami okresowymi urządzeń i instalacji energetycznych.

Szkolenia energetyczne SEP

Szkolenia energetyczne (SEP)

Szkolenia mają na celu przypomnienie oraz aktualizację wiedzy o przepisach i wymaganiach organizacji stanowiska pracy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w zakresie eksploatacji: urządzeń elektroenergetycznych – G1 (w tym uprawnienia pomiarowe); urządzeń energetycznych (cieplnych) – G2; gazowych – G3.

Obsługa BHP na najwyższym poziomie!