OBSŁUGA BHP

Twoja firma pod kontrolą

Obsługa BHP

Bezpieczne i higieniczne warunki pracy są obowiązkiem w każdej firmie. Wyznaczają je odpowiednio skonstruowane przepisy BHP, ochrony przeciwpożarowej i środowiskowej. Ich treść może być niezrozumiała dla osób niebędących w branży, dlatego proponujemy kompleksową obsługę w zakresie BHP.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty outsourcingu. Zajmujemy się obsługą stałą i jednorazową małych oraz średnich firm województwa łódzkiego z branż: budowlanej, energetycznej, handlowej, motoryzacyjnej, logistycznej, włókienniczej. W ramach naszej działalności m.in. przeprowadzamy kontrole warunków pracy, nadzorujemy inwestycje i o wiele więcej – zobacz poniżej.

Nasze obowiązki

Stałe kontrole

Sprawdzamy warunki pracy oraz przestrzeganie przepisów BHP, p.poż. i ochrony środowiska w firmie.

Nadzór BHP

Kontrolujemy realizacje inwestycji i remontów w zakresie BHP rozszerzone o obszary ochrony przeciwpożarowej i środowiska

Audyt obszarów BHP

Przeprowadzamy audity wstępne dokonując między innymi oceny obecnej sytuacji w zakresie zarządzania BHP. Analizujemy działania i dokumenty dotyczące zarządzania BHP pod kątem spełnienia wymagań przepisów prawa dotyczących BHP według normy PN-N 18001; BS OHSAS 18001 lub nowego standardu ISO 45001. Wspieramy obszary ochrony środowiska w ramach ISO 14001.

Analiza i ocena

Przeprowadzamy analizy i oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy, określając wagi każdego ze zidentyfikowanych zagrożeń (w odniesieniu do skutków jego wystąpienia) i prawdopodobieństwa jego wystąpienia. Na tej podstawie sporządzamy Karty Oceny Ryzyka Zawodowego jednocześnie podejmując działania mające na celu zmniejszenie wartości ryzyka do najniższych możliwych poziomów akceptowalnych

Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków

Bierzemy pod lupę wypadki przy pracy, w drodze do lub z pracy, a potem sporządzamy dokumentację w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków. Analizujemy również zdarzenia potencjalnie wypadkowe.

Pełne doradztwo w zakresie BHP

Przygotujemy firmę do kontroli organów sprawujących nadzór nad warunkami pracy tj.: Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) i Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS), pomożemy w trakcie jej prowadzenia oraz przy postępowaniu pokontrolnym.

Obsługa BHP na najwyższym poziomie!