Co powinna zawierać instrukcja BHP?

Interesuje Cię temat instrukcji BHP? Zapraszamy do lektury naszego artykułu oraz polecamy skorzystanie z usług od Betprim Safety w Łodzi. Wybierz jakość!

Wstęp
Instrukcje BHP istnieją i obowiązują w każdym przedsiębiorstwie. Czym są? Stanowią zbiór przpisów i zasad określających bezpieczeństwo i higienę pracy, listę wskazówek oraz sposobu działania, aby zapewnić jak najlepsze i najbardziej komfortowe warunki pracy dla pracowników zatrudnionych w danym zakładzie pracy. Co warto o niej wiedzieć i kto ją tworzy? Na najważniejsze pytania odpowiadamy w naszym wpisie. Zapraszamy do lektury!

Spis treści
1. Wstęp
2. Instrukcja BHP – kiedy obowiązkowa?
3. Kto sporządza instrukcje BHP?
4. Co zawiera instrukcja BHP?

Streszczenie artykułu
Instrukcje BHP są najczęściej opracowywane i przygotowywane przez Służbę BHP. Zawierają spis najważniejszych przepisów i zasad obowiązujących przed wykonywaniem pracy, w jej trakcie oraz po zakończeniu. Do tego określać powinny także wszelkie zasady gwarantujące bezpieczeństwo pracy wykonywanej na określonym stanowisku.

Artykuł
Instrukcja BHP to dokument, który obowiązkowo powinien się znaleźć w każdej firmie. W jakich sytuacjach przygotowanie takiej instrukcji jest absolutnie konieczne i wymagane przez obowiązujące w Polsce prawo? Sprawdziliśmy to.

Instrukcja BHP – kiedy obowiązkowa?
Konieczność opracowania instrukcji BHP pojawia się wówczas, gdy w przedsiębiorstwie istnieje możliwość wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia człowieka. W tym dokumencie znaleźć się powinny dokładne procedury postępowania w takich sytuacjach, ze wskazaniem bezpiecznych, wyznaczonych miejsc lub stref dla pracowników. Jedną z najpopularniejszych form instrukcji pozostaje instrukcja ogólna bhp.
Specjalne instrukcje BHP określane mianem instrukcji stanowiskowych, dotyczyć będą wskazówek, z uwzględnieniem obowiązkowo najważniejszych przepisów i zasad BHP podczas pracy na danym stanowisku i w określonych warunkach.
Instrukcje BHP powinny być opracowane również wówczas, gdy mają określać procesy technologiczne oraz wykonywane prace, na których występują zagrożenia wypadkowe lub zagrożenia zdrowia pracowników. Niezbędne będą także i wtedy, gdy dotyczyć będą obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, udzielania pierwszej pomocy czy postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, a także postępowaniu w sytuacji zaistnienia wypadku przy pracy.

Kto sporządza instrukcje BHP?
Na mocy obowiązujących przepisów, w opracowaniu ogólnych instrukcji BHP, dotyczących pracy całego zakładu, bierze udział Służba BHP. Także ona odpowiada za przygotowanie instrukcji postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku, pożaru czy postępowania podczas udzielania pierwszej pomocy. Warto pamiętać, że wszelkie instrukcje szczegółowe nie będą już opracowywane przez Służbę BHP – ona jedynie będzie je opiniował.

Co zawiera instrukcja BHP?
Dobrze opracowana instrukcja BHP powinna być napisana prostym i przystępnym językiem. Ma być również zbudowana według schematu określonego przepisami (zgodnie z Kodeksem Pracy Art. 2374 § 2 oraz § 41.1 i § 41.2 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy). Ma określać czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem pracy, ma zawierać zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy oraz określać czynności, które należy wykonać po zakończeniu pracy. Ponadto w obecnie opracowywanych instrukcjach BHP pojawiają się dodatkowe zapisy uwzględniające zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

Recent Posts
Kim jest społeczny inspektor BHP?Jakie szkolenia powinni przejść nowi pracownicy?