Szkolenie BHP na stażu – co warto o nim wiedzieć?

Co warto wiedzieć o szkoleniach BHP podczas stażu pracownika? Na najważniejsze pytania odpowiadamy w naszym wpisie. Zapraszamy do Betprim Safety w Łodzi!

Wstęp
Powszechnie wiadomo, że obowiązek uczestnictwa we wstępnym szkoleniu BHP mają wszyscy nowozatrudnieni pracownicy w danej firmie. Co jednak z osobami, które w przedsiębiorstwie rozpoczęły staż? Czy ich również obowiązuje udział w szkoleniu BHP? Odpowiedzi na najważniejsze pytania związane z tym tematem prezentujemy w naszym wpisie. Zapraszamy do lektury!

Spis treści:
1. Wstęp
2. Obowiązkowe szkolenie wstępne BHP
3. Pozostałe obowiązki z zakresu BHP wobec stażysty
4. Kiedy można zatrudnić stażystę?

Streszczenie artykułu
Obowiązki pracodawcy wobec osoby przyjętej na staż są dokładnie takie same, jak w przypadku zatrudnienia pracownika na umowę o pracę. Warto więc pamiętać o tym, że to pracodawca ma skierować stażystę na badania lekarskie i szkolenie BHP oraz je opłacić.

Artykuł
Przyjęcie pracownika na staż to doskonały pomysł dla tych pracodawców, których poszukują wartościowych osób. Dzięki wygodnej opcji stażu, pracodawca ma okazję sprawdzić potencjalnego pracownika i przekonać się, czy dana osoba poradzi sobie z powierzonymi mu zadaniami.
Jakie wymogi BHP obowiązują pracodawcę przyjmującego do swojej firmy stażystę? Sprawdziliśmy to i rozwiewamy wszelkie wątpliwości.

Obowiązkowe szkolenie wstępne BHP
Na pracodawcy przyjmującego stażystę ciąży obowiązek przeprowadzenia szkolenia wstępnego BHP. Jak sytuacja wygląda zaś w dalszej przyszłości? Jeśli staż trwać będzie dłużej, pracodawcę obowiązują wymogi przeprowadzania szkoleń okresowych BHP zgodnie z aktualnymi przepisami. Tym samym stażysta podlega dokładnie tym samym zasadom, co pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Warto też podkreślić, że koszty przeprowadzenia szkolenia BHP ponosi pracodawca.

Pozostałe obowiązki z zakresu BHP wobec stażysty
Obowiązkiem pracodawcy przyjmującego pracownika na staż, jest zapewnienie maksymalnie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy takiej osobie. Podobnie, jak w przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę, pracodawca powinien zapewnić stażyście dostęp do niezbędnej odzieży oraz obuwia roboczego lub ochronnego, do środków ochrony indywidualnej oraz środków higieny osobistej. Do tego, jeśli pracownicy korzystają z bezpłatnych posiłków profilaktycznych czy np. napojów, również one przysługiwać będą osobom będącym na stażu. Do tego każdy stażysta powinien być zapoznany z regulaminem pracy, wszelkimi instrukcjami oraz dokumentacją dotyczącą obsługi maszyn. Ponadto obowiązkiem pracodawcy jest także skierowanie stażysty na okresowe badania lekarskie oraz opłacenie ich kosztów.

Kiedy można zatrudnić stażystę?
Z pewnością wskazaniem do zatrudnienia stażysty będzie fakt, ze ten doskonale sprawdził się na danym stanowisku. Nierzadko w umowie stażu zawarta jest już informacja o obowiązku zatrudnienia stażysty na umowę o pracę na czas określony. W takiej sytuacji konieczne będzie powtórzenie badań lekarskich oraz szkolenia BHP.

Recent Posts
Szkolenie BHP – jak długo jest ważne?Dlaczego należy przestrzegać przepisów BHP?