Jak wyglądają szkolenia BHP dla pracodawców?

Interesują Cię fachowe szkolenia BHP dla pracodawców? Chcesz znać aktualne przepisy i być zawsze na czasie? Wybierz usługi szkoleniowe w naszej firmie. Warto!

 

Wstęp
Szkolenia BHP dla pracodawców są tak samo ważne, jak okresowe szkolenia bezpieczeństwa i higieny pracy adresowane do ich podwładnych. Obowiązek przeszkolenia w zakresie BHP jest jedynym, który obowiązuje dla każdej osoby zatrudnionej w Polsce. Warto jednak pamiętać, że obowiązek dotyczy wszystkich osób – także tych, które zajmują stanowiska kierownicze czy są właścicielami firmy.

Spis treści
1. Wstęp
2. Obowiązkowe szkolenie wstępne
3. Jaka forma szkolenia?
4. Kiedy pierwsze szkolenie okresowe BHP dla pracodawców?

Streszczenie artykułu
Szkolenia BHP dla pracodawców i kierowników są tak samo obowiązkowe, jak i dla ich podwładnych. Warto mieć dobrą orientację we wszystkich obowiązujących terminach i zasadach przeprowadzania szkoleń. Te z zakresu BHP objęte są obowiązkiem przeprowadzenia w Polsce.

Artykuł
Pracodawca jest osobą odpowiedzialną za zdrowie i bezpieczeństwo pracowników w wybranym przez nich miejscu pracy. Nie wypada więc, by nie był poinformowany o zasadach bezpieczeństwa pracy. Do tego jest jedyną osobą odpowiedzialną za to, by przedstawić swoim podwładnym instruktaż stanowiskowy. Jasne pozostaje więc to, że obowiązek jego uczestnictwa w szkoleniu BHP jest jak najbardziej oczywisty. Na czym będzie polegać takie szkolenie?

Obowiązkowe szkolenie wstępne
Uczestnictwo w szkoleniu wstępnym BHP dotyczyć będzie wszystkich tych pracodawców, którzy obejmują stanowisko kierownicze, a nie zatrudnili jeszcze ani jednego pracownika. Warto pamiętać o tym, by dopełnić takich formalności także wówczas, gdy przyjmuje się na praktykę studenta lub ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu. Oczywiście konieczność odbycia szkolenia BHP nie będzie obowiązywać nikogo dotychczas, dopóki prowadząc działalność gospodarczą, ten ktoś nie będzie chciał zatrudnić pracownika.

Jaka forma szkolenia?
Pracodawcy i osoby odpowiedzialne za kierowanie pracownikami powinny zdawać sobie sprawę z tego, że szkolenie wstępne im dedykowane, odbywa się w formie stacjonarnej. Podczas zajęć prezentowana jest wiedza dotycząca wszelkich obowiązków, jak i odpowiedzialności, które leżą po stronie osób zarządzających pracownikami. W trakcie trwania zajęć szkoleniowych, pracodawcy i kierownicy poznają także bardzo cenne wskazówki dotyczące przeprowadzania instruktażu stanowiskowego. Wiedza ta przyda im się wówczas, gdy będą chcieli zatrudnić pracownika i odpowiednio przeszkolić go do wykonywania obowiązków na danym stanowisku.

Kiedy pierwsze szkolenie okresowe BHP dla pracodawców?
Obowiązujące aktualnie przepisy wskazują na konieczność przeprowadzenia pierwszego okresowego szkolenia BHP dla kierowników i pracodawców w terminie do 6 miesięcy od daty szkolenia wstępnego. Termin kolejnych szkoleń zaś jest już dość odległy – mowa o częstotliwości ich przeprowadzania nie rzadziej niż co 5 lat. Przepisy dopuszczają prowadzenie szkoleń okresowych BHP także zdalnie, w ramach tzw. samokształcenia kierowanego. Warto dodać, że czas trwania każdego z tych szkoleń wynosi co najmniej 16 godzin lekcyjnych, a finalnie uczestnicy powinni przystąpić do egzaminu.

Recent Posts
Jakie są obowiązki BHP w małej firmie?Dlaczego szkolenie BHP jest obowiązkowe?