Kilka informacji na temat wypadków przy pracy

Wypadki chodzą po ludziach. To stare polskie porzekadło jest cały czas aktualne, ponieważ nieszczęśliwe sytuacje zdarzają się w życiu każdemu i mogą być wynikiem wielu czynników. Niestety większość z nich przytrafia się w pracy, dlatego warto dowiedzieć się o nich kilku niezbędnych informacji. Zapraszamy do lektury.

Wypadek

Aby lepiej zrozumieć i zinterpretować w przyszłości to słowo, należy w pierwszej kolejności poznać jego prawną definicję zgodną z Art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, która brzmi następująco:

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności, lub poleceń przełożonych;
  • podczas, lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy nawet bez polecenia;
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Określone zdarzenie może być zakwalifikowane jako wypadek przy pracy jedynie wówczas, gdy spełnia równocześnie wszystkie cztery warunki podane w definicji.

Tylko definicja jest prosta

Zagłębiając się w tekst ustawy, możemy dojść do wniosku, że wszystko jest jasne i precyzyjne sformułowania pozwalają w szybki sposób zinterpretować dany wypadek. Niestety nie zawsze jest to regułą. Każdy incydent to ludzie. Zestawiając definicję prawną z codziennym życiem, możemy dojść do wniosku, że kilka kwestii jest szczególnie trudno zrozumieć.

Dla przykładu weźmy pod lupę aspekt nagłości podany w ustawie. Czym jest owa nagłość wypadku i ile trwa? Godzinę? Minutę? Niestety nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ nie zostało określone w precyzyjny sposób, umożliwiający przyporządkowanie danego zdarzenia do wypadku.

To nie koniec problemów

Niestety niejasnych kwestii zapisanych w ustawie jest więcej. Dodatkowo stanowią one tylko wierzchołek góry lodowej, związany z pytaniami, z którymi przychodzi nam się zmierzyć, kiedy wypadek dotknie nas lub współpracownika. Warto również zaznaczyć, że rzadko trafiają się sytuację, które wydarzyły się już w przeszłości, co pozwoliłoby sięgnąć wstecz i zbadać sprawę oraz poznać swoje prawa.

Jakie wnioski płyną więc z trudnej interpretacji prawnej wypadków przy pracy? Przede wszystkim lepiej zapobiegać niż leczyć. Przestrzeganie podstawowych zasad BHP pozwoli uniknąć wszystkich nieszczęśliwych zdarzeń i uchronić nas przed ich konsekwencjami. Odpowiednia odzież ochronna, znajomość podstawowych zasad higieny czy umiejętność zachowania się w danej sytuacji. Wszystkie te elementy należy poznać jeszcze przed rozpoczęciem swojej ścieżki zawodowej.

Recent Posts
Szkolenia BHP zmianyPraca na drabinie a przepisy BHP