Szkolenie okresowe BHP dla pracowników

Każdy pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom bezpieczne, a zarazem higieniczne warunki pracy. To właśnie w tym celu, co jakiś czas organizowane jest szkolenie okresowe BHP dla pracowników. Kiedy należy je wykonać? Ile pracodawca ma na nie czasu? Wyjaśniamy!

Spis treści:

  • Szkolenie wstępne
  • Szkolenie okresowe BHP dla pracowników

Z wpisu dowiesz się, kiedy konieczne jest zorganizowanie szkolenia okresowego BHP, czym jest szkolenie wstępne oraz co wchodzi w jego skład.

Szkolenie wstępne

Zanim pracownik zostanie dopuszczony do pracy konieczne jest przeprowadzenie wstępnego szkolenia z zakresu BHP.

Wstępne szkolenie jest złożone z dwóch etapów. Pierwszym z nich jest szkolenie wstępne ogólne przeprowadzane przez pracownika Służby BHP, zaś kolejnym drugim etapem jest szkolenie wstępne przeprowadzane na stanowisku pracy przez bezpośredniego przełożonego w formie instruktażu stanowiskowego.

Celem instruktaży jest zapoznanie pracownika z podstawowymi przepisami z zakresu BHP, a także przepisami, jakie obowiązują u danego pracodawcy. Powinien on także poznać zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników

Okresowe szkolenie BHP dla pracowników organizuje się po to, aby zaktualizować oraz usystematyzować wiedzę i umiejętności z zakresu BHP. Prowadzone jest ono w formie seminarium, kursu lub samokształcenia kierowanego.

Kto musi odbyć szkolenie BHP?

Przede wszystkim osoby będące pracodawcami, a także inne osoby, które kierują pracownikami, tj. kierownicy, brygadziści, mistrzowie – nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Szkolenie BHP obejmuje również pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – nie rzadziej niż raz na 3 lata. Natomiast na stanowiskach, które zagrażają bezpieczeństwu lub zdrowiu pracowników – szkolenie powinno być przeprowadzane, co najmniej raz w roku.
Obowiązek odbycia szkolenia mają pracownicy inżynieryjno-techniczni, konstruktorzy maszyn oraz innych urządzeń technicznych, technolodzy, organizatorzy produkcji – przynajmniej raz na 5 lat. Również pracownicy służby BHP odbywają szkolenie nie rzadziej niż raz na 5 lat.
Każde szkolenie okresowe BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami, powinno być zakończone egzaminem, który jest przeprowadzany przez organizatora szkolenia.

Recent Posts
Szkolenia BHP jak często?Uprawnienia SEP – czy jest to zwrot poprawny?