Na czym polega szkolenie wstępne BHP?

Profesjonalnie przeprowadzone szkolenie wstępne BHP to obowiązkowy punkt zatrudnienia w każdej branży i każdej firmie. Warto wiedzieć, że składa się z instruktażu ogólnego i stanowiskowego, za jego organizację zaś odpowiada pracodawca. On też ponosi jego koszty.

Szkolenie wstępne BHP w Łodzi to obowiązkowe przeszkolenie, które powinien zapewnić swoim pracownikom pracodawca, jeszcze przed rozpoczęciem przez nich pracy na danym stanowisku. Wszystko zgodnie z obowiązującymi regulacjami wynikającymi z kodeksu pracy. Co jeszcze warto wiedzieć o szkoleniu wstępnym BHP?

Spis treści:

  • Na czym polega szkolenie wstępne BHP?
  • Istota instruktażu ogólnego
  • Istota instruktażu stanowiskowego

W każdej branży obowiązują te same zasady i przepisy związane ze szkoleniami BHP. Zajęcia szkoleniowe będą obowiązkowo dotyczyć wszystkie osoby zatrudnione – bez względu na rodzaj stanowiska przez nie zajmowanego. Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie szkolenia także praktykantom. Co więcej, sam pracodawca również musi odbyć szkolenie w zakresie BHP i stale uaktualniać wiedzę z tego obszaru. Osoba nieprzeszkolona, według prawa nie może objąć żadnego stanowiska pracowniczego.

Na czym polega szkolenie wstępne BHP?

Profesjonalne szkolenie wstępne BHP w Łodzi jest jednym z obowiązkowych rodzajów szkoleń, obok szkoleń okresowych. Co dokładnie obejmuje? Przede wszystkim instruktaż ogólny, ale i stanowiskowy. Ten pierwszy obejmować będzie zaznajomienie pracownika z przepisami BHP zawartymi nie tylko w Kodeksie pracy, ale również i w obowiązującym w danej firmie regulaminie pracy (jeśli taki jest) oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Tego rodzaju szkolenie obowiązuje wszystkie te osoby, które nie zostały jeszcze dopuszczone do pracy, ale zostały właśnie zatrudnione. Obowiązek uczestnictwa w tego rodzaju szkoleniu dotyczy także studentów będących na praktykach, jak również uczniów szkół zawodowych, którzy zostali zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.

Istota instruktażu ogólnego

Za prowadzenie instruktażu ogólnego odpowiada pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy, osoba zatrudniona na tym stanowisku przez pracodawcę lub sam pracodawca, jeśli jest odpowiednio przeszkolony, by prowadzić tego rodzaju zajęcia. Szkolenie z instruktażu ogólnego przeprowadzić może również pracownik wyznaczony przez pracodawcę, jeśli jest osobą odpowiednio wyszkoloną i posiadającą aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w zakresie BHP. Tu mowa o szkoleniu trwającym nie krócej niż 90 minut.

Istota instruktażu stanowiskowego

Fachowo przeprowadzone szkolenie wstępne BHP w Łodzi zakłada również zorganizowanie zajęć z instruktażu stanowiskowego. Czym ten jest w praktyce? To nic innego jak zapoznanie uczestników z wszelkimi czynnikami środowiska pracy występującymi na zajmowanych przez nich stanowiskach. Podczas zajęć uczestnicy poznają kwestie związane z ryzykiem zawodowym, sposobami ochrony przed zagrożeniami czy zapoznają się z metodami bezpiecznego wykonywania obowiązków zawodowych. Tego rodzaju instruktaż należy przeprowadzać obowiązkowo za każdym razem, gdy zmianie ulegną techniczno – organizacyjne warunki pracy czy nastąpi zmiana stanowiska pracy.

Recent Posts
Na czym polega szkolenie okresowe BHP?Jakie są obowiązki BHP w małej firmie?