Kim jest społeczny inspektor BHP?

Chcesz wiedzieć kim jest społeczny inspektor BHP i kto nim może zostać? Zapraszamy do lektury wpisu naszych ekspertów. Fachowa wiedza i usługi tylko u nas!

Wstęp
W wielu firmach zaobserwować można tendencję do wybierania przedstawiciela pracowników, czyli społecznego inspektora BHP. To z nim konsultuje się wszelkie podejmowane przez pracodawcę działania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W jakich miejscach pracy może zostać powołany taki społeczny inspektor BHP oraz czym będzie się zajmował na tym stanowisku? Odpowiedzi na najważniejsze pytania prezentujemy w naszym wpisie.

Streszczenie artykułu
Społecznym inspektorem pracy może zostać każdy – osoba ta wybierana jest w formie głosowania, a do jego głównych zadań należy współpraca z pracodawcą w dziedzinie wdrażania rozwiązań z zakresu BHP. Stanowisko przedstawiciela pracowników może zostać objęte nie tylko w firmie, w której działają związki zawodowe, ale w każdym przedsiębiorstwie – także tym niedużym.

Spis treści
1. Wstęp
2. Społeczny inspektor BHP – gdzie?
3. Kto może zostać przedstawicielem pracowników?
4. Zadania przedstawiciela pracowników

Artykuł
Społeczny inspektor BHP inaczej nazywany jest przedstawicielem pracowników. W jakich firmach takie osoby wybierane są najczęściej? Jak wygląda zakres ich działań oraz praca? Zapraszamy do lektury naszego artykułu!

Społeczny inspektor BHP – gdzie?
Praktyka pokazuje, że przedstawiciela pracowników wybiera się nie tylko w tych przedsiębiorstwach, w których działają związki zawodowe. Taki społeczny inspektor BHP pojawić się może w każdej firmie – choć nie jest to stanowisko obowiązkowe. Głównym zadaniem takiego przedstawiciela pracowników będzie to, by służył on pracodawcy konsultacjami w kwestiach wymaganych przepisami prawa. Dzięki takiej osobie w firmie nierzadko dużo łatwiej jest o efektywną współpracę między pracownikami, a szefem.

Kto może zostać przedstawicielem pracowników?
Funkcję społecznego inspektora BHP pełnić może niemal każdy. O tym, kto nim zostanie, zdecydują pracownicy, wybierając swoich przedstawicieli. Takie wybory odbywają się bez uwzględnienia żadnych określonych przepisów. Oczywiście dobrze jest, jeśli kandydat na społecznego inspektora BHP ukończył szkolenie w zakresie BHP – zapis o takim wymogu został uwzględniony w rozporządzeniu w sprawie ustalania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy.

Zadania przedstawiciela pracowników
Poruszając kwestię istnienia takiego stanowiska jak społeczny inspektor pracy, warto wyróżnić zadania, które stoją przed taką osobą. Z pewnością właśnie z nim pracodawca będzie konsultował wszelkie działania związane z zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W szczególności zaś będą to działania dotyczące wprowadzania zmian w wyposażeniu stanowisk pracy, ocena ryzyka zawodowego występującego podczas wykonywania określonych prac czy działania dotyczące tworzenia służby BHP oraz powierzania wykonywania zadań tej służby innym osobom. Społeczny inspektor pracy będzie odpowiadał też za współpracę przy przydzielaniu pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego. Będzie również uczestniczył podczas działań szkoleniowych pracowników związanych z BHP.

Recent Posts
Nieprzestrzeganie przepisów BHP – jakie kary dla pracowników?Co powinna zawierać instrukcja BHP?