Kilka informacji o szkoleniach BHP

Szkolenia okresowe BHP zyskują w ostatnim czasie coraz mocniej na znaczeniu. Jest to związane bezpośrednio z bezpieczeństwem pracy, które jest najważniejszym czynnikiem regulujących zachowanie komfortu osób zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie lub firmie. Warto również pamiętać, że wykwalifikowana kadra, po szkoleniu będzie wiedziała jak zachować się w każdej, nawet najbardziej trudnej i kryzysowej sytuacji. Często nie zdajemy sobie sprawy, że umiejętność opanowania emocji i nerwów zależy właśnie od znajomości wzorców zachowań. Zapraszamy do lektury.

Czym jest szkolenie BHP?

Wiele osób kojarzy niestety szkolenie BHP jako zbędny, ale konieczny dodatek związany z pracą. Ta ,,niepotrzebna konieczność”, może jednak stanowić niezbędną bazę informacji dla pracownika, dzięki której zawsze będzie wiedział które wyjście z danej sytuacji jest najlepsze. BHP to przecież merytoryczna wiedza nie tylko z zakresu ergonomii pracy, ale również medycyny czy ekonomiki. Podsumowując, zwrot odnosi się do zbioru zasad, związanych z bezpiecznym i higienicznym wykonywaniem obowiązków miejscu pracy. Aby porządek był przestrzegany, na jego straży stoi PIP – czyli Państwowa Inspekcja Pracy.

Obowiązek BHP

Według wytycznych PIP każdy nowo przyjęty pracownik firmy, powinien odbyć szkolenie z zakresu bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Sytuacja dotyczy nie tylko kadry, ale również na przykład studentów uniwersytetu. Najważniejszym punktem skutecznego szkolenia, jest przeprowadzenie go pod okiem specjalisty z tej dziedziny. Dobrym rozwiązaniem może być również szklenie w formie internetowej za pomocą e-learningu. Ze względu na wygodną formę i skuteczną naukę, coraz więcej pracodawców decyduje się właśnie na to rozwiązanie. Zdaniem wielu nic nie zastąpi jednak szkolenia poprowadzonego przez człowieka.

Praktyczne zastosowanie przepisów BHP

Oczywiście najlepszą formą nauki jest praktyka, dlatego nudne przekazywanie informacji jest tylko elementem szkolenia. Najczęściej prelekcja zaczyna się od wykładu, na którym pracownicy słuchają najważniejszych informacji. Następnie prelegent powinien zachęcić zebrane osoby do aktywnego uczestnictwa, polegającego na praktycznych ćwiczeniach, do których między innymi należą:

  • obsługa gaśnicy śniegowej,
  • bandażowanie i zabezpieczanie ran i urazów,
  • resuscytacja,
  • zasady pierwszej pomocy,
  • obsługa defibrylatora.

Dzięki praktycznym ćwiczeniom każdy pracownik będzie dysponował odpowiednią wiedzą, która może zaowocować w krytycznym momencie. Warto więc przystąpić do szkolenia BHP z należytym zrozumieniem jego powagi i rangi.

Recent Posts
Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniach BHP?Szkolenia BHP zmiany