Jakie są obowiązki BHP w małej firmie?

Z bezpieczeństwo i higienę pracy w każdej firmie odpowiada pracodawca. To on organizuje szkolenia i je opłaca oraz pilnuje terminów szkoleń swoich podwładnych. Posiadając stosowne uprawnienia, sam może prowadzić firmowe sprawy BHP. Najczęściej jednak zleca je profesjonalistom branżowym.

BHP w małej firmie nie wiążą się wcale z mniejszymi obostrzeniami co do zastosowania i wdrożenia przepisów. Wszystkie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązują na tych samych zasadach w całej Polsce. Warto poznać je nieco bliżej, by mieć świadomość konieczności ich wprowadzenia.

Spis treści:

  • Najważniejsze obowiązki pracodawcy
  • Kiedy pracodawca prowadzi sprawy BHP?

Obowiązujące w Polsce przepisy w dziedzinie BHP nakładają na pracodawcę obowiązek przystosowania nie tylko miejsc pracy, ale i całej firmy czy zakładu do ich wdrożenia. Za bezpieczeństwo zatrudnionych pracowników odpowiada wyłącznie osoba je zatrudniająca. Dobrze więc wiedzieć, w jaki sposób skutecznie uchronić się przed konsekwencjami niedopełnienia zadań z obszaru BHP. O najważniejszych regulacjach informujemy w poniższym wpisie.

Najważniejsze obowiązki pracodawcy

Lista obowiązków pracodawcy odpowiadającego za BHP w małej firmie jest naprawdę spora. To właśnie przedsiębiorca powinien bowiem skierować każdą nowo przyjętą osobę na badania stwierdzające jej zdolność do wykonywania zawodu. Także po stronie pracodawcy należy pilnowanie terminów badań okresowych oraz organizacja szkoleń BHP zarówno wstępnych, jak i okresowych. Do tego koszty tych szkoleń również leżą po stronie właściciela przedsiębiorstwa. Choć wydawać by się mogło, że wyżej wymienione obowiązki to właśnie te najważniejsze w zakresie BHP, ale tak nie jest. Pracodawca odpowiada za stworzenie w firmie ogólnych bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, jak i doposażenie stanowiska pracy we wszelkie urządzenia ochronne, które powinny się tam znaleźć. Także na właścicielu firmy ciąży obowiązek likwidacji wszelkiego rodzaju uchybień w realizowaniu przepisów BHP oraz zapobieganie wypadkom w pracy poprzez eliminację źródeł zagrożenia. Tu jak najbardziej zaleca się wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, zorientowanych na to, by realnie zwiększyć komfort pracy każdej osoby zatrudnionej. Również pracodawca powinien w każdym zespole pracowników wyznaczyć jedną osobę odpowiedzialną za prowadzenie dokumentacji z zakresu BHP. Jeśli takiej osoby nie ma wewnątrz zespołu, koniecznie trzeba ją zatrudnić korzystając z usług firmy specjalizującej się w świadczeniu usług BHP.

Kiedy pracodawca prowadzi sprawy BHP?

Właściciel przedsiębiorstwa zatrudniający do 10 lub 20 osób (dotyczy firm z maksymalnie trzecią kategorią ryzyka z tytułu chorób zawodowych i wypadków przy pracy) może samodzielnie prowadzić sprawy związane z BHP. Ta opcja możliwa jest wówczas, gdy posiada stosowne i aktualne uprawnienia oraz zobowiąże się do wypełnienia wszelkich zaleceń i nakazów, które może otrzymać np. od inspektora pracy.

Recent Posts
Na czym polega szkolenie wstępne BHP?Jak wyglądają szkolenia BHP dla pracodawców?