Jak często należy przeprowadzać okresowe szkolenia BHP?

Interesuje Cię temat okresowych szkoleń BHP? Chcesz wiedzieć, jak często należy w nich uczestniczyć? Zapraszamy do lektury wpisu od Betprim Safety. Warto!

Wstęp
Okresowe szkolenia BHP w Polsce są obowiązkowe, a konieczność ich przeprowadzania została ustalona prawnie. Obowiązek zorganizowania i opłacenia tego rodzaju szkoleń leży po stronie pracodawcy. Warto wiedzieć jednak, jak często takie szkolenia powinny się odbywać i jak wyglądają szczegółowe przepisy w tym zakresie. Zapraszamy do lektury naszego wpisu.

Spis treści
1. Wstęp
2. W jakim celu przeprowadza się okresowe szkolenia BHP?
3. Okresowe szkolenia BHP – jak często?

Streszczenie artykułu
Istotą okresowych szkoleń BHP pozostaje zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa osobom zatrudnionym w danym przedsiębiorstwie. Najczęściej tego rodzaju szkoleniami objęta jest część robotników – ci powinni przechodzić szkolenie raz do roku. Pozostali robotnicy już rzadziej, bo raz na 3 lata. Co 5 lat udział w okresowym szkoleniu BHP obejmuje m.in. nauczycieli, pracowników służby zdrowia czy pracodawców.

Artykuł
Prawo obowiązujące w Polsce nie pozostawia złudzeń – okresowe szkolenia BHP powinny być przeprowadzane cyklicznie, a organizacja tych zajęć szkoleniowych leżeć powinna w gestii pracodawcy. Ten zaś powinien korzystać z usług sprawdzonych instytucji szkoleniowych, cieszących się dużą renomą na rynku. Warto wiedzieć jednak, że polskie prawo dopuszcza różne maksymalne okresy pomiędzy szkoleniami. Te zaś zależeć będą od stopnia ryzyka poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub utraty życia.

W jakim celu przeprowadza się okresowe szkolenia BHP?
Okresowe szkolenia BHP powinny być przeprowadzane nie tylko z uwagi na to, że jest to obowiązek wynikający z przepisów prawa. Niedopełnienie tego obowiązku może wiązać się z nałożeniem kary finansowej, a nawet, przy uporczywym uchylaniu się – grozić może nawet karą pozbawienia wolności. Okresowe szkolenia BHP przeprowadza się głównie z myślą o tym, by zapewnić pracownikom maksymalne bezpieczeństwo w zakładzie pracy. Dzięki cyklicznemu uczestnictwu w takich spotkaniach szkoleniowych, osoby zatrudnione w danej firmie mają możliwość poznać zmiany w przepisach oraz zorientować się we wszystkich najważniejszych nowościach. Jak często jednak należy przeprowadzać tego typu szkolenia?

Okresowe szkolenia BHP – jak często?
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy, okresowe szkolenie BHP co roku odbywać powinni pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, które wiążą się z najwyższym stopniem zagrożenia zdrowia i życia. Inne osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych będą miały obowiązek uczestnictwa w szkoleniu okresowym BHP raz na 3 lata. Warto też zaznaczyć, że zgodnie z przepisami prawa, pierwsze okresowe szkolenie w przypadku robotników odbyć się powinno w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty zatrudnienia na danym stanowisku. Zajęcia szkoleniowe występują w formie instruktażu, a czas ich trwania to co najmniej 8 godzin lekcyjnych. Nieco inne zasady obowiązują osób zajmujących inne stanowiska niż robotnicze. Dla przykładu do uczestnictwa w szkoleniu okresowym BHP co 5 lat zobligowani są np. pracodawcy, nauczyciele, pracownicy służby zdrowia, inżynierowie czy kadra kierownicza.

Recent Posts
Dlaczego należy przestrzegać przepisów BHP?Szkolenia energetyczne SEP – co warto o nich wiedzieć?