Dlaczego szkolenie BHP jest obowiązkowe?

Interesuje Cię temat profesjonalnych szkoleń BHP? Nie wiesz czy są obowiązkowe i kto musi je przejść? Poznaj ofertę naszej firmy. Postaw na jakość usług!

Wstęp
Obowiązkowe szkolenie BHP to priorytet każdego pracodawcy. To on bowiem właśnie odpowiada za zdrowie i życie swoich pracowników. Po stronie pracodawcy leży również zapewnienie jak najbardziej komfortowych, a przy tym i higienicznych warunków pracy. W związku z tym też szkolenie BHP jest absolutnym obowiązkiem każdej osoby zatrudnionej.

Spis treści
1. Wstęp
2. Cel szkoleń BHP
3. Czego uczą szkolenia?
4. Kto prowadzi szkolenia?

Streszczenie artykułu
Pozwalają poznać warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, skutecznie radzić sobie w sytuacjach awaryjnych i udzielać pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy. Do tego są obowiązkowe i wykonywane na koszt pracodawcy. Profesjonalne szkolenia BHP może przeprowadzić sam właściciel firmy, jak też zlecić te działania jednostce zewnętrznej. Obowiązek uczestnictwa w szkoleniach dotyczy wszystkich pracowników firmy.

Artykuł
O obowiązku przejścia szkolenia BHP wiadomo nie od dziś. Co najważniejsze zaś – konieczność przejścia szkolenia nakłada na wszystkich pracowników prawo obowiązujące w Polsce. Szkolenie to powinno się odbyć jeszcze przed rozpoczęciem przez pracownika pracy na danym stanowisku. Co ważne – pracodawca nie może dopuścić do pracy osoby, która nie przeszła obowiązkowego szkolenia. Jaką wiedzę zdobyć można na tego rodzaju spotkaniu?

Cel szkoleń BHP
Obowiązek przeszkolenia BHP obowiązuje w Polsce nie od dziś. Oczywiste jest to, że jak w przypadku każdych spotkań szkoleniowych, także te mają swój ściśle określony cel. Najważniejsze pozostaje to, by pracownik wiedział jakie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązują go na konkretnym stanowisku pracy. To jednak nie wszystko. Osoba zatrudniona w danej firmie ma również znać warunki BHP obowiązujące w całym przedsiębiorstwie. Ta wiedza umożliwi w przyszłości uniknięcia różnorodnych zagrożeń czy nieszczęśliwych wypadków w pracy, jak również z powodzeniem chronić będzie przed wystąpieniem chorób zawodowych.

Czego uczą szkolenia?
Profesjonalnie prowadzone szkolenia BHP pozwalają na zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Ich uczestnicy, a zarazem pracownicy, poznają czynniki środowiska pracy prowadzące do wystąpienia zagrożeń dla ich bezpieczeństwa i życia. Ponadto uczą się stosować środki i działania zapobiegawcze oraz odpowiedzialności związanej z nieprzestrzeganiem przepisów BHP. Do tego osoby na szkoleniach mają też okazję poznać dokładne przepisy i zasady BHP obowiązujące na konkretnym stanowisku pracy oraz uczą sobie dobrze radzić w sytuacjach awaryjnych. Dodatkowo przyswajają także bardzo cenną wiedzę na temat skutecznego udzielania pomocy osobie, która uległa wypadkowi w pracy.

Kto prowadzi szkolenia?
Fachowe szkolenia BHP w firmie przeprowadzać może sam pracodawca, o ile ma stosowną wiedzę i uprawnienia, ale nie tylko. Równie dobrze właściciel przedsiębiorstwa może zlecić działania szkoleniowe zewnętrznej jednostce organizacyjnej, specjalizującej się w tego rodzaju zadaniach. Warto podkreślić, że zarówno szkolenia wstępne, jak i okresowe, odbywają się na koszt pracodawcy. Dodatkowo organizowane są w czasie pracy i traktowane są jako wykonywanie przez pracowników obowiązku pracy.

Recent Posts
Jak wyglądają szkolenia BHP dla pracodawców?Dla kogo szkolenia energetyczne SEP?