Dlaczego przestrzeganie przepisów BHP jest tak ważne?

Interesują Cię zagadnienia związane z przepisami BHP? Chcesz być zawsze na bieżąco? Skorzystaj z profesjonalnych usług wsparcia i nadzoru BHP w firmie. Warto!

Wstęp
Bezpieczeństwo osób przebywających na terenie danego zakładu pracy czy w siedzibie firmy jest niezwykle ważne – i leży w gestii obowiązków spoczywających na pracodawcy. Choć niegdyś dość lekceważąco mówiło się o przestrzeganiu przepisów BHP, dziś coraz większy nacisk kładzie się na to, by obowiązkowo wdrażać i dokładnie przestrzegać wszelkich zaleceń BHP. Jakie korzyści się z tym wiążą? Sprawdziliśmy to.

Streszczenie artykułu
Który z pracodawców chciałby, aby w jego firmie doszło do groźnego wypadku w pracy? Kto chciałby celowo narażać zdrowie i życie swoich pracowników? Dlatego też warto przestrzegać obowiązujących przepisów BHP oraz skutecznie wdrażać wszystkie te aktualnie obowiązujące. Najlepiej zaś skorzystać z profesjonalnej obsługi BHP oferowanej przez polecaną firmę zewnętrzną. To się opłaca!

Spis treści
1. Wstęp
2. Konsekwencje nieprzestrzegania przepisów BHP
3. Profesjonalna obsługa BHP

Artykuł
Istotą przepisów BHP pozostaje to, by zapewnić pracownikom maksymalne bezpieczeństwo w pracy. Lekceważący stosunek do obowiązującego prawa może doprowadzić do utraty zdrowia, życia, jak również częściowej czy całkowitej utraty zdolności do pracy. Do tego efektem nieprzestrzegania przepisów może być pogorszenie poziomu życia, konieczność zmiany dotychczasowego trybu funkcjonowania czy różnorodne problemy – zarówno finansowe, jak i zawodowe. Co może grozić za niespełnianie wymagań BHP?

Konsekwencje nieprzestrzegania przepisów BHP
Choć obowiązek wdrożenia zasad BHP spoczywa na pracodawcy, konsekwencje niestosowania się do zaleceń może odczuć także i pracownik. W związku z tym grozić mu będzie nie tylko upomnienia czy nagana, ale również kara pieniężna. Nieprzestrzeganie przepisów BHP przez pracownika stanowić będzie zagrożenie nie tylko dla niego samego, ale również i dla innych. W związku z tym więc zdecydowanie wzrasta ryzyko wystąpienia wypadków czy wydarzeń, w wyniku których można ponieść uszczerbek na zdrowiu.
Nie jest jednak tak, że tylko pracownik może ponieść konsekwencje nieprzestrzegania przepisów BHP. Podobna sytuacja może spotkać pracodawcę. Na co ten jest wówczas narażony? Przede wszystkim może grozić mu kara grzywny lub pozbawienia wolności nawet do lat 3. Do tego w wyniku kontroli przez jednostki uprawnione, taki pracodawca może otrzymać nakaz zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej. Do tego, jeśli do wypadku w zakładzie pracy dojdzie z winy pracodawcy, wówczas towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym została wykupiona polisa, ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania.

Recent Posts
Na czym polega obsługa BHP w firmie?Czym jest instruktaż stanowiskowy i co warto o nim wiedzieć?