Czym jest instruktaż stanowiskowy i co warto o nim wiedzieć?

Interesuje Cię profesjonalnie przeprowadzone szkolenie BHP? Poznaj istotę ważnego instruktażu stanowiskowego. Zapraszamy do szkolenia się właśnie z nami!

Wstęp
Bezpieczeństwo i higiena pracy to przepisy, które wdrażać należy w każdym przedsiębiorstwie i dopasowywać do aktualnie obowiązujących przepisów. Warto wiedzieć, że wyróżnić można różnego rodzaju szkolenia BHP, a wśród nich także popularny instruktaż stanowiskowy. Czym on jest w istocie i z jakiego rodzaju działaniami się wiąże? Co warto o nim wiedzieć? Odpowiedzi na najważniejsze pytania prezentujemy w naszym wpisie.

Streszczenie artykułu
Instruktaż stanowiskowy jest jedną z części obowiązkowego, wstępnego szkolenia BHP. Powinien przejść go każdy pracownik robotniczy oraz zatrudniony na stanowisku z ryzykiem zawodowym. Osoby przeprowadzające szkolenie instruktażowe powinny zaś posiadać nie tylko odpowiednie kwalifikacje, ale i doświadczenie.

Spis treści
1. Wstęp
2. O istocie instruktażu stanowiskowego
3. Instruktaż stanowiskowy – kogo obowiązuje?
4. Kto przeprowadza instruktaż stanowiskowy?

Artykuł
Instruktaż stanowiskowy w dużym skrócie jest jedną częścią (z dwóch) szkolenia wstępnego BHP. Uzupełnieniem instruktażu stanowiskowego pozostaje instruktaż ogólny. W naszym artykule jednak przyjrzymy się założeniom instruktażu stanowiskowego i wskażemy, po co się go w ogóle przeprowadza i dlaczego jest tak ważny. Zapraszamy do lektury!

O istocie instruktażu stanowiskowego
Uczestnicy profesjonalnie przygotowanego i przeprowadzonego wstępnego szkolenia BHP, zapoznają się obowiązkowo z instruktażem stanowiskowym. Ten ma za zadanie nie tylko zapoznać uczestników z czynnikami środowiska pracy występującymi na danym stanowisku pracy, ale i z ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, jak i sposobami skutecznej ochrony przed zagrożeniami czy metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach. I choć czas trwania instruktażu stanowiskowego jest różnorodny i zależny od stanowiska pracy, to w większości przypadków mieści się w czasie 8 godzin lekcyjnych ( z wyłączeniem stanowisk administracyjno-biurowych, gdzie trwa zaledwie 2 godziny lekcyjne).

Instruktaż stanowiskowy – kogo obowiązuje?
O konieczności przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego przed podjęciem zatrudnienia na określonym stanowisku pracy, wiadomo nie od dziś. Obowiązkowo wziąć musi w nim udział każdy pracownik zatrudniony na stanowisku robotniczym oraz takim, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, niebezpiecznych lub też uciążliwych. Obowiązek wzięcia udziału w takim instruktażu ma też każdy uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu oraz student podczas praktyk studenckich.

Kto przeprowadza instruktaż stanowiskowy?
Profesjonalny instruktaż stanowiskowy to jeden z dwóch elementów obowiązkowego szkolenia wstępnego BHP. Teraz spotkanie szkoleniowe przeprowadzić może sam pracodawca lub osoba przez niego wyznaczona. Warto zaznaczyć jednak, że aby poprowadzić taki instruktaż zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, należy posiadać nie tylko odpowiednie kwalifikacje, ale i doświadczenie zawodowe, jak też być przeszkolonym w zakresie metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Recent Posts
Dlaczego przestrzeganie przepisów BHP jest tak ważne?Czym jest instruktaż ogólny?