Czym jest instruktaż ogólny?

Interesują Cię profesjonalne zagadnienia BHP? Chcesz wiedzieć czym różni się instruktaż ogólny od stanowiskowego? Zgłoś się do nas – wybierz super usługi!

Wstęp
Obowiązkowe szkolenie wstępne BHP obejmuje m.in.: obowiązek uczestnictwa w instruktażu ogólnym. Kogo obowiązuje to szkolenie, jak długo trwa i na czym polega? Odpowiedzi na najważniejsze pytania prezentujemy w poniższym wpisie. Zapraszamy do lektury!

Streszczenie artykułu
Instruktaż ogólny BHP jest jedną z dwóch części szkolenia wstępnego BHP i obejmuje wszystkich tych, którzy właśnie podejmują pracę w danej firmie. To obowiązkowe szkolenie, podczas którego poznaje się podstawowe przepisy BHP obowiązujące nie tylko na danym stanowisku, ale również konkretnie w danym przedsiębiorstwie.

Spis treści
1. Wstęp
2. Czym jest instruktaż ogólny?
3. Ile czasu trwa instruktaż ogólny?
4. Obowiązek uczestnictwa w szkoleniu

Artykuł
Aktualnie obowiązujące przepisy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy zakładają, że należy wziąć udział w szkoleniu wstępnym BHP, które z kolei składa się z dwóch części. Pierwszą będzie instruktaż ogólny, drugą zaś – instruktaż stanowiskowy. Do tego w dalszej kolejności przechodzi się również okresowe szkolenie BHP. W niniejszym wpisie skupimy się jednak na tym, by przedstawić istotę i główne założenia instruktażu ogólnego.

Czym jest instruktaż ogólny?
Najważniejszym założeniem instruktaż u ogólnego BHP jest zapoznanie pracownika z podstawowymi przepisami obowiązującymi w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy. Te przepisy zapisane są nie tylko w Kodeksie Pracy, ale również dotyczyć będą funkcjonowania konkretnego zakładu pracy. Warto wiedzieć więc, że podczas zajęć z instruktażu ogólnego poznaje się także wszelkiego rodzaju zagadnienia uwzględnione w regulaminie danej firmy, jak również poznaje się zasady udzielania pierwszej pomocy wówczas, gdy dojdzie do wypadku w pracy. Warto więc uważnie słuchać i pilnie uczestniczyć w zajęciach instruktażu ogólnego prowadzonych przez profesjonalistów.

Ile czasu trwa instruktaż ogólny?
Czas trwania profesjonalnie przeprowadzonego instruktażu ogólnego wynosi co najmniej 3 godziny lekcyjne, czyli 2 godziny zegarowe i 15 minut. Oczywiście czas, o którym mowa, jest czasem minimalnym. Oznacza to więc, że w praktyce czas trwania instruktażu ogólnego może być wydłużony i dopasowany do indywidualnych potrzeb jego uczestników. Szkolenie z podstawowych zasad BHP ma głównie formę instruktażu, co w praktyce jest szkoleniem typowo teoretycznym. Należy podkreślić, że do przeprowadzenia tego typu zajęć warto zatrudnić doświadczonych prowadzących, czyli osoby odpowiednio przeszkolone i posiadające cenną wiedzę szkoleniową, umiejące ją przekazać słuchaczom.

Obowiązek uczestnictwa w szkoleniu
W obowiązkowym szkoleniu ogólnym BHP wziąć muszą udział osoby, które dopiero co zostały zatrudnione w danej firmie, jak również studenci odbywający praktykę studencką oraz uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu. Zwolnienie z obowiązku uczestnictwa w szkoleniu wstępnym obejmować może jedynie te osoby, które podejmują pracę na tym samym stanowisku, które wcześniej zajmowały u innego pracodawcy.

Recent Posts
Czym jest instruktaż stanowiskowy i co warto o nim wiedzieć?Nieprzestrzeganie przepisów BHP – jakie kary dla pracowników?