Co warto wiedzieć o szkoleniu wstępnym BHP?

Interesuje Cię temat profesjonalnych szkoleń BHP? Chcesz wiedzieć, jak wygląda wstępne szkolenie BHP? Skorzystaj z bogatej oferty od Betprim Safety. Warto!

Wstęp
Szkolenie wstępne BHP jest jednym z obowiązkowych szkoleń, w którym należy uczestniczyć, podejmując zatrudnienie w pracy. Z czego składa się takie szkolenie i jaką wiedzę można z niego wynieść? Na najważniejsze pytania odpowiadamy w naszym wpisie. Zapraszamy do lektury!

Spis treści
1. Wstęp
2. Dwuczęściowe wstępne szkolenie BHP
3. Wstępne szkolenie BHP – kiedy się przeprowadza?
4. Szkolenie wstępne BHP – dla kogo?

Streszczenie artykułu
Szkolenie wstępne BHP obejmuje wszystkich nowozatrudnionych pracowników w danej firmie, jak również studentów odbywających praktyki. Szkolenie składa się z dwóch modułów: instruktażu ogólnego oraz stanowiskowego. Oba mogą być przeprowadzone przez pracodawcę posiadającego odpowiednie uprawnienia lub przez własną służbę bhp bądź pracowników z firmy zewnętrznej, specjalizującej się w szkoleniach BHP.

Artykuł
Wstępne szkolenie BHP, może być przeprowadzone zarówno przez pracodawcę, jak i własną służbę bhp lub zatrudnioną przez niego firmę zewnętrzną. Warto podkreślić, że niezwykle ważna jest fachowa wiedza dostarczona przez wysokiej klasy specjalistów. Wszystko przez wzgląd na to, że podczas szkoleń BHP ich uczestnicy poznają nie tylko istotę bhp, ale również zasady gwarantujące bezpieczną pracę w każdych warunkach.

Dwuczęściowe wstępne szkolenie BHP
Przeprowadzone wstępne szkolenie BHP składa się z dwóch części. Pierwszą z nich jest instruktaż ogólny, który najczęściej przeprowadza specjalista ds. BHP lub inna osoba posiadająca wiedzę z tego zakresu. Takie spotkanie szkoleniowe powinno odbyć się w siedzibie firmy. Drugą częścią wstępnego szkolenia BHP jest instruktaż stanowiskowy. Ten musi być przeprowadzony w miejscu pracy pracownika, a osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie tego rodzaju instruktażu jest przełożony pracownika. Ważne pozostaje to, by osoba prowadząca szkolenie dysponowała aktualnym szkoleniem okresowym BHP dedykowanym osobom kierującym pracownikami oraz uprawnienia dydaktyczne z zakresu prowadzenia instruktażu.

Wstępne szkolenie BHP – kiedy się przeprowadza?
Przepisy BHP obowiązujące w Polsce są jasne – obowiązek przeprowadzenia wstępnego szkolenia BHP dotyczy tych osób, które są nowozatrudnionymi pracownikami w danej firmie. W praktyce oznacza to, że wstępne szkolenie BHP dla nowych pracowników powinno odbyć się w dniu zatrudnienia takiej osoby w firmie. Absolutnie niedozwolone jest dopuszczanie pracownika do pracy w sytuacji, gdy nie posiada on takiego szkolenia.

Szkolenie wstępne BHP – dla kogo?
Fachowo przeprowadzone szkolenie wstępne BHP obejmować będzie wszystkich nowozatrudnionych pracowników. W praktyce będą to nie tylko osoby podejmujące zatrudnienie na umowę o pracę, ale również i ci, którzy podpisali jedną z dwóch rodzajów umowy cywilnoprawnej. Warte podkreślenia jest to, że obowiązek uczestnictwa we wstępnym szkoleniu BHP obejmuje również studentów odbywających praktyki studenckie w danym przedsiębiorstwie. Same zajęcia szkoleniowe nie są jednak długie, a czas ich trwania wynosi 3 godziny lekcyjne.

Recent Posts
Jakie szkolenia powinni przejść nowi pracownicy?Szkolenie BHP – jak długo jest ważne?