Odzież robocza w przepisach BHP

Odzież robocza i ochronna jest jednym z elementarnych środków służących do zapewnienia bezpiecznej i higienicznej pracy. W Kodeksie pracy zostały określone przepisy, które nakładają na pracodawcę [...]