Zmiana w dokumentacji powypadkowej

Dnia 10 czerwca 2019 r. w Dzienniku Ustaw poz. 1071 ogłoszone zostało nowe rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia [...]

Jak najprościej zdefiniować drabinę?

Drabina jest to konstrukcja ułatwiająca wchodzenie na niewielkie wysokości, zazwyczaj do kilku metrów. Wykonana z drewna lub metalu, składająca się z dwóch pionowych belek połączonych poziomymi [...]

Dobre praktyki w BHP

Dobre praktyki w BHP, to działania dążące do ograniczenia narażenia pracowników na zagrożenia i zmniejszenie wypadkowości, co powinno przełożyć się na poprawę warunków pracy i przy okazji wyniki [...]

Praca na drabinie a przepisy BHP

Aby skutecznie zabezpieczyć się przed wszelkiego rodzaju wypadkami, należy przede wszystkim przestrzegać podstawowych zaleceń BHP. Niestety czasami zdarza się nam nie odbyć takiego szkolenia, [...]

Kilka informacji o szkoleniach BHP

Szkolenia okresowe BHP zyskują w ostatnim czasie coraz mocniej na znaczeniu. Jest to związane bezpośrednio z bezpieczeństwem pracy, które jest najważniejszym czynnikiem regulujących zachowanie [...]

page 1 of 2